ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (EGCEO) รุ่นที่ 6

26 สิงหาคม 2562 07:55:40
2788
วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 07:55:40 | 2788 อ่าน

โครงการอบรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital

Government Transformation) สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (EGCEO) รุ่นที่ 6 

อบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  

สำหรับข้าราชการบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าซี 10 ขึ้นไป

รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศรายนามผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการฝึกอบรม (Last Update: 21.03.61)

 

ท่านสามารถ Download เอกสารด้านล่าง

 

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 142 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 146 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 128 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 143 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 116 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 124 ครั้ง
13 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 131 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 139 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 145 ครั้ง
584 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 135 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 120 ครั้ง
320 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 147 ครั้ง
63 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 138 ครั้ง
63 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 123 ครั้ง
209 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 137 ครั้ง
212 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 131 ครั้ง
21 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 140 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 192 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 175 ครั้ง
16 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 เมษายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 153 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 185 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 197 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 211 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER