ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (EGCEO) รุ่นที่ 6

24 พฤษภาคม 2562 09:44:51
620
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 09:44:51 | 620 อ่าน

โครงการอบรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital

Government Transformation) สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (EGCEO) รุ่นที่ 6 

อบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  

สำหรับข้าราชการบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าซี 10 ขึ้นไป

รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศรายนามผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการฝึกอบรม (Last Update: 21.03.61)

 

ท่านสามารถ Download เอกสารด้านล่าง

 

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
13 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
584 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
320 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
63 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
63 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
209 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 1 ครั้ง
212 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 9 ครั้ง
21 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 10 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 44 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 29 ครั้ง
16 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 30 เมษายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 18 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 18 เมษายน 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 35 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 52 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 44 ครั้ง
1 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER