ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล

11 เมษายน 2562 11:57:39
2643
วันที่ : 11 เมษายน 2562 11:57:39 | 2643 อ่าน

หลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล

 

(สงวนสิทธิ์เฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้เท่านั้น)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

(กรุณา Click) เพื่อลงทะเบียนเพื่อนยืนยันการเข้าร่วมการอบรม 

[ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น]

 

หลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฎิบัติงานในยุคดิจิทัล จัดทำขึ้นเพื่อแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ โดยอาศัยกระบวนการเปลี่ยนผ่านภาครัฐโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-end Transformation) ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ (People) ขั้นตอนการทำงาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทั้งที่มีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการโครงการและการกำกับดูแล (Project Management and Government) ที่ชัดเจน อันจะส่งผลให้ภาครัฐสามารถดำเนินงานตั้งแต่จนจบกระบวนการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตร
ที่มา: สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

 

กลุ่มเป้าหมาย

จากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่

 1. กรมพัฒนาที่ดิน
 2. กรมส่งเสริมการเกษตร
 3. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 4. กรมศุลกากร
 5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 6. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 7. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 8. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

โดย ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและผลักดันการยกระดับภาครัฐสู่บริการในยุคดิจิทัล ประกอบไปด้วย

 • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและรับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และ/หรือปรับปรุงบริการให้กับหน่วยงานอยู่ในขณะนี้
 • ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยดิจิทัล (Technologist) 
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ (Service)

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ติดต่อ นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู 081 985 0471

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 18 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 142 ครั้ง
286 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 123 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 119 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 126 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 122 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 134 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 15 มีนาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 124 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER