ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0104) (ระหว่างวันที่ 25/1/2564 - 1/2/2564)

25 มกราคม 2564 06:51:57
114
วันที่ : 25 มกราคม 2564 06:51:57 | 114 อ่าน
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Data Analytics System) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0104) (ระหว่างวันที่ 25/1/2564 - 1/2/2564)
iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 25 มกราคม 2564 จำนวนการดาวน์โหลด : 27 ครั้ง
687 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER