ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานสำหรับนักพัฒนาระบบของหน่วยงานของรัฐที่ใช้แลกเปลี่ยนกันผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX Technical Standard Development) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0233)

11 สิงหาคม 2563 03:30:33
209
วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 03:30:33 | 209 อ่าน
ยกเลิกประกาศงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานสำหรับนักพัฒนาระบบของหน่วยงานของรัฐที่ใช้แลกเปลี่ยนกันผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX Technical Standard Development) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีคัดเลือก (DGA/63/0233)
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER