ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งาน Low Code Platform (LCP) และระบบนำร่องที่พัฒนาบน LCP เพื่อรองรับระบบสำนักงานอัจฉริยะ (DGA Smart Office) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0309) (ระหว่างวันที่ 24/9/2563 - 29/9/2563)

24 กันยายน 2563 07:16:54
71
วันที่ : 24 กันยายน 2563 07:16:54 | 71 อ่าน
ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งาน Low Code Platform (LCP) และระบบนำร่องที่พัฒนาบน LCP เพื่อรองรับระบบสำนักงานอัจฉริยะ (DGA Smart Office) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0309) (ระหว่างวันที่ 24/9/2563 - 29/9/2563)
iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 24 กันยายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 21 ครั้ง
120 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 กันยายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 19 ครั้ง
830 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 24 กันยายน 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 19 ครั้ง
8 MB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER