ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/63/0139) ระหว่างวันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2563)

12 กุมภาพันธ์ 2563 04:52:45
138
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 04:52:45 | 138 อ่าน

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใชงาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/63/0139) ระหว่างวันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2563)

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 84 ครั้ง
550 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 89 ครั้ง
207 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนการดาวน์โหลด : 86 ครั้ง
108 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER