ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Website: Digital Government of Thailand) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0270)

14 สิงหาคม 2562 05:21:48
131
วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 05:21:48 | 131 อ่าน
ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (Website: Digital Government of Thailand) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/62/0270)
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER