ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ ๓.๑ (Thailand Government Spending Phase 3.1) (DGA/62/0278) ระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2562

27 สิงหาคม 2562 01:08:46
119
วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 01:08:46 | 119 อ่าน

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ ๓.๑ (Thailand Government Spending Phase 3.1) (DGA/62/0278) ระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2562

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
672 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 39 ครั้ง
539 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 จำนวนการดาวน์โหลด : 38 ครั้ง
101 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER