ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

(EGA/61/0046) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System : GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information : GEIS) สำนักงาน ก.พ. ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

วันที่ : 26 กันยายน 2560 08:07:00 | 1101 อ่าน

(EGA/61/0046) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(งานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (Government Manpower Information System : GMIS) และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information : GEIS) สำนักงาน ก.พ. ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER