ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางงานจ้างออกแบบศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center)

วันที่ : 5 มิถุนายน 2558 03:33:35 | 4572 อ่าน
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER