ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (e-Government Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (EGA/61/0091)

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 03:42:38 | 1063 อ่าน

ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (e-Government Platform)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (EGA/61/0091)

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
21 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER