ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง งานจ้างบริการวงจรสื่อส่าร 15 Mbps. จำนวน 1 วงจร สำหรับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ต.ค.58-ก.ย.59) (EGA/59/0104)

วันที่ : 14 มีนาคม 2559 10:53:53 | 771 อ่าน

ราคากลาง งานจ้างบริการวงจรสื่อส่าร 15 Mbps. จำนวน 1 วงจร สำหรับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ต.ค.58-ก.ย.59) EGA/59/0104

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER