ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ (e-office) สำนักงานก.พ.ร. ปี2559 ของก.พ.ร.(EGA/59/0040)

วันที่ : 22 ตุลาคม 2558 10:48:13 | 974 อ่าน
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER