ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางงานจ้างบริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูล เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ โครงการ Government Information Network (GIN)(EGA/60/0030)

วันที่ : 26 กันยายน 2559 05:52:08 | 368 อ่าน

ราคากลางงานจ้างบริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ โครงการ Government Information Network (GIN) (EGA/60/0030)

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER