ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง EGA/60/0032 งานจ้างบริการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft SQL สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ

วันที่ : 23 กันยายน 2559 04:38:46 | 419 อ่าน

ราคากลาง EGA/60/0032 งานจ้างบริการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft SQL สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER