ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

(EGA-60-0267) ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐระยะที่ 3 (Thailand Government Spending: Phase 3)

วันที่ : 27 กันยายน 2560 10:24:49 | 1184 อ่าน
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER