ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

EGA-60-0132 ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับหลักสูตรการบริหารยุทศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2

วันที่ : 20 มีนาคม 2560 03:46:12 | 583 อ่าน

EGA-60-0132 ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับหลักสูตรการบริหารยุทศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA รุ่นที่ 2

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER