ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจ้างพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและรายงานผู้ประกันตนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและระบบลงทะเบียนไปต่างประเทศ สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ของกรมจัดหางาน (EGA/59/0377)

วันที่ : 7 ตุลาคม 2559 02:59:41 | 788 อ่าน

ราคากลางจ้างพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนและรายงานผู้ประกันตนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและระบบลงทะเบียนไปต่างประเทศ สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ของกรมจัดหางาน (EGA/59/0377)

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER