ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง จ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบงานบริการ (mail และ cloud) DGA/61/0252

วันที่ : 15 มิถุนายน 2561 05:10:27 | 494 อ่าน
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER