ขนาดอักษร |
TH EN

จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบ LMS (Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรู้) เพื่อโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านรัฐบาลดิจิทัล DGA/61/0256

วันที่ : 5 มิถุนายน 2561 05:42:26 | 510 อ่าน

ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบ LMS (Learning Management System หรือระบบการจัดการเรียนรู้) เพื่อโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านรัฐบาลดิจิทัล DGA/61/0256

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER