ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level)

11 สิงหาคม 2561 07:41:42
5501
วันที่ : 11 สิงหาคม 2561 07:41:42 | 5501 อ่าน

หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ

(Digital Leadership for Executive Level)

 

ทีดีจีเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

 

ประกาศรายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการฯ

[สามารถ Download File PDF ประกาศรายชื่อจาก File Download ด้านล่างได้แล้ว]

 

[การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม

ดำเนินการกรอกใบสมัคร และ Scan ใบสมัครส่งกลับมายัง email: bda@dga.or.th เท่านั้น]

 

สถานที่จัดอบรม ณ ห้อง 202 ชั้น 2

อาคารสยามราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

ผู้บริหารระดับสูง (Executive) ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรม จังหวัด หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต

 

ระยะเวลาการอบรม:

จำนวน 72 ชั่วโมง (12 วัน)

อบรมระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561

ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

จำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร: ไม่เกิน 30 ท่าน

 

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
85 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 544 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 617 ครั้ง
501 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 633 ครั้ง
322 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 613 ครั้ง
82 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER