ขนาดอักษร |
TH EN

หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล

10 กรกฎาคม 2561 06:33:31
9645
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2561 06:33:31 | 9645 อ่าน

หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล

 

ทีดีจีเอ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติและจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

โปรด Download ประกาศด้านล่าง

 

ขอความร่วมมือ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

โปรดจำลำดับที่ของท่านตามเอกสารประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมฯ
เพื่อใช้ลงทะเบียนในรูปแบบ QR Code ณ จุดลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมฝึกอบรมในทุกๆ วัน

 

เพื่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรม Workshop

ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมการอบรมที่เป็นสุภาพสตรีสวมใส่กางเกงในวันที่จัดอบรม


สถานที่อบรม คือ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ํา กรุงเทพฯ 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง

 

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสมสำหรับข้าราชการและบุคลากรทุกกลุ่ม

 

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 18 ชั่วโมง (3 วัน)

อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพุธ ได้แก่ วันที่ 4, 11 และ 18 กรกฎาคม 2561

 

จำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร: ไม่เกิน 200 ท่าน

 

 

iconheaddownload
ไฟล์แนบ
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 677 ครั้ง
282 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 857 ครั้ง
278 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 639 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 618 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 621 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 623 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 602 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 610 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 616 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 608 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 612 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 627 ครั้ง
7 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 29 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 627 ครั้ง
3 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 608 ครั้ง
6 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 564 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 584 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 2 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 575 ครั้ง
2 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 3 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 591 ครั้ง
4 MB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 542 ครั้ง
415 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 575 ครั้ง
418 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 536 ครั้ง
402 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 528 ครั้ง
418 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 566 ครั้ง
409 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 565 ครั้ง
409 KB ดาวน์โหลด
วันที่ : 28 มิถุนายน 2561 จำนวนการดาวน์โหลด : 690 ครั้ง
322 KB ดาวน์โหลด
858 KB ดาวน์โหลด
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER