ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

คอสออนไลน์ Up Skill เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้กับมหาลัยดัง

4 พฤศจิกายน 2563 02:38:29
98
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 02:38:29 | 98 อ่าน

 

 

 

กลัวมั๊ยทักษะที่ติดตัวอยู่มันเอ้าท์ไปแล้วรีบมาเลยโอกาสดีอัปสกิลดิจิทัลฟรี

 

คลิกดูคอร์สเพิ่มที่เว็บไซต์ : Thai Mooc

 

หรือที่เว็บไซต์ : สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)

 

คอร์สดีๆ เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้กับมหาลัยดัง โอกาสดีเรียนฟรีขนาดนี้พลาดได้ไง

 

 

 

 

 

การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 (Entrepreneurship in 21 st-Century)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21


 

 

 

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1 (Fundamentals of the C Programming Language I)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1

 

 

 

 

เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล (Technology and learning of digital agriculture)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล

 

 

 

 

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0 (Tourism and Hospitality Management 4.0)
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0

 

 

 

 

การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Digital media creation on social networks)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

 

 

 

 

 

ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล (Information System and Knowledge Management in the Digital Age)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล

 

 

 

 

การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 

 

 

 

สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. (Building Good Brand with R.I.C.H.)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. 

 

 

 

 

การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ (Accounting For Entrepreneurship)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ

 

 

 

 

Introduction to Smart Grid
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : Introduction to Smart Grid

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER