ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

21 กุมภาพันธ์ 2562 03:48:01
23336
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562 03:48:01 | 23336 อ่าน

สพร.
จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ข้อมูล ณ กันยายน 2561  

 

1 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วมภาครัฐสาขา ศูนย์รับคำขออนุญาต สนง. กพร
    
2 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาล ราชวิถี ตู้  1  ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1 (สถาบันโรคหัวใจ) ตรง เคาน์เตอร์พยาบาล
 
3 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วมภาครัฐสาขา Central ศาลายา  จังหวัดนครปฐม บริเวณศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) 
 
4 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี  อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี ตรง เคาน์เตอร์จ่ายยา
 
5 ตู้บริการสาขาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชั้น 1 ตรงหน้าลิฟท์
 
6 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีมหาสารคาม  อำเภอยิ้ม BIG C มหาสารคาม โซน Foodcenter
 
7 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วมภาครัฐสาขา Central Westgate  โซน Fashion ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี
 
8 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลตำรวจ  อาคารมหาภูมิพลราชานุรณ์ ๘๘ พรรษา 
 
9 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลวชิรพยาบาล  โรงพยาบาลวชิระ อาคาร คณะแพทยศาสตร์ หน้าลิฟท์ ตรงข้ามห้องทะเบียน
 
10 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลราชวิถี ตู้ 2  ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1 (สถาบันโรคหัวใจ) ตรง เคาน์เตอร์พยาบาล
 
11 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วมภาครัฐสาขา ธัญญาพาร์ค  ตรงข้าม ไปรษณีย์ไทย
 
12 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงใหม่  ประตูทางเข้าด้านขวามือ ตรงบันไดทางขึ้นศูนย์อาหาร
 
13 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีชลบุรี  หน้าบันไดเลื่อนชั้น 2 ใกล้จุดบริการลูกค้า
 
14 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 1 หน้าห้องเวชระเบียน อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์
 
15 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีโคราช   ชั้น 1 ข้างบันไดเลือน หน้าธนาคารกรุงเทพ
 
16 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอุบลราชธานี  ชั้น 2 หน้าอำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์อาหาร
 
17 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีขอนแก่น  ชั้น 1 ประตูทางเข้า หน้าอำเภอยิ้ม
 
18 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอุดรธานี 2  ชั้น 1 หน้าอำเภอยิ้ม
 
19 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนครสวรรค์ (วี-สแควร์)  ชั้น 2 หน้าลิฟท์ ฝั่งจุดบริการลูกค้า
 
20 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีภูเก็ต  หน้าอำเภอยิ้ม
 
21 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีหาดใหญ่  ชั้น 2 หน้าอำเภอยิ้ม
 
22 ตู้บริการสาขาศูนย์บริการร่วมภาครัฐ สพร. ชั้น 18 อาคารบางกอกไทยเทาวเวอร์
 
23 ตู้บริการสาขาสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง  ชั้น 2 อาคารสำนักงานประกันสังคมฝาง
 
24 โรงพยาบาลนครปฐม  ตึกอุบัติเหตุ ชั้น1 (รอย้ายจุดติดตั้ง)
 
25 โรงพยาบาลสมุทรสาคร  หน้าห้องจ่ายยา  
 
26 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ทางเข้าประตู
 
27 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน  หน้าประตูทางเข้า ข้างประชาสัมพันธ์
 
28 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  ข้างประชาสัมพัมธ์ (อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)
 
29 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  ประตูบันไดทางขึ้น จุดคัดกรอง
 
30 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17  หน้าห้องประชาสัมพันธ์ ใกล้จุดคัดกรอง
 
31 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลราชบุรี  หน้าห้องจ่ายยา  
 
32 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลบ้านโป่ง  ด้านข้างเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์  ตึกอำนวยการ
 
33 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลโพธาราม  ข้างประชาสัมพันธ์ ตรงข้ามเคาท์เตอร์เวชระเบียน
 
34 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลดำเนินสะดวก  หน้าห้องเวชระเบียน 
 
35 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  หน้าเคาท์เตอร์ จุดคัดกรอง
 
36 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลมะการักษ์  หน้าเคาท์เตอร์เวชระเบียน
 
37 ตู้บริการสาขาสำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี  ข้างประชาสัมพันธ์
 
38 โรงพยาบาล ราชวิถี ตู้  3  ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10 
 
39 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีกาฬสินธุ์  ข้างอำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์อาหาร
 
40 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ศูนย์ราชการเฉลิมฯ อาคาร B ชั้น 1 ทางเข้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน
 
41 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนครพนม  ข้างอำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์อาหาร
 
42 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีโพนพิสัย  หน้าเคาท์เตอร์จุดบริการลูกค้า
 
43 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสระแก้ว  บริเวณจุด ATM ข้างร้าน A||Z
 
44 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีบุรีรัมย์  หน้าประตูทางเข้า ฝั่งศูนย์อาหาร
 
45 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุรินทร์  ใกล้ประตูทางเข้าบริเวณศูนย์อาหาร
 
46 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีพระนครศรีอยุธยา  บริเวณหน้าหน้าเคาท์เตอร์บริการลูกค้าโฮมโปร
 
47 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเพชรบูรณ์  ประตูทางเข้าศูนย์อาหาร
 
48 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประตูทางเข้าจุดคัดกรอง
 
49 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีแพร่  ข้างจุดบริการลูกค้า
 
50 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำพูน  ประตูทางเข้าฝั่ง KFC ตรงข้ามตู้ ATM
 
51 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีตาก  หน้าอำเภอยิ้ม ฝั่งศูนย์อาหาร
 
52 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลพระจอมเกล้า  หน้าเคาท์เตอร์จุดคัดกรอง
 
53 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์  ชั้น 2 ประตูทางเข้าผู้ป่วยนอก
 
54 ตู้บริการสาขาโรงพยาบาลหัวหิน  ประตูทางเข้า หน้าเคาท์เตอร์จุดคัดกรอง
 
55 ตู้บริการสาขาสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง  หน้าอาคารกองการคลัง เทศบาลทุ่งสง
 
56 Big c ตรัง  บริเวณหน้าร้าน MK
 
57 Big c น่าน  บริเวณศูนย์อาหาร
 
58 Big c ปราจีนบุรี  ทางลงบันไดลาดเลือน ข้างร้าน Dunkin' Donuts
 
59 Big c ยโสธร  บริเวณศูนย์อาหาร
 
60 Big c ระนอง  บริเวณจุดให้บริการ ATM โซนทางเดินกลาง
 
61 Big c สตูล  บริเวณหน้าร้าน KFC
 
62 Big c บางพลี  ชั้น 2 หน้าร้านเสริมสวยปรียานุช
 
63 Big c อ่างทอง  ประตูทางเข้าหน้าร้าน KFC
 
64 ตู้บริการสาขากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) อาคารอับดุลราฮิม    
 
65 โรงพยาบาลสิงห์บุรี  หน้าห้องบัตร-นอกเวลา
 
66 โรงพยาบาลอินทร์บุรี  รอสอบถาม
 
67 โรงพยาบาลนครนายก  ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกนอกและอุบัติเหตุ บริเวณศูนย์สั่งการ 1669
 
68 โรงพยาบาลปทุมธานี  ชั้น 1 หน้าห้องบัตรนอกเวลา
 
69 โรงพยาบาลบ้านหมี่  บริเวณประตูทางเข้า อาคารสิรินธร
 
70 โรงพยาบาลพระนารายณ์ฯ  บริเวณหน้าห้องเวชระเบียน
 
71 โรงพยาบาลเสนา  บริเวณหน้าห้องเวชระเบียน
 
72 โรงพยาบาลพระพุทธบาท  ชั้น 1 หน้าห้องเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 
73 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู   หน้าเคาท์เตอร์จุดคัดกรอง
 
74 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 
75 โรงพยาบาลพิจิตร
 
76 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ   บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร
 
77 ตู้บริการสาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีราชดำริ ประตูทางเข้าชั้น1 ฝั่งลานจอดรถ
 
 
Thumbnail 
รูปภาพประกอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER