ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

จุดบริการ Government Smart Kiosk

29 พฤศจิกายน 2560 06:04:11
7684
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 06:04:11 | 7684 อ่าน

 

อีกหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Flagship Project) เพื่อเปลี่ยนผ่านการให้บริการของภาครัฐไปสู่ประชาชน หรือ Digital Government Transformation ได้อย่างสมดุล 
(รายละเอียดของ Flagship Project ที่ https://www.ega.or.th/th/content/913/11696/)


ตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐ หรือ Government Smart Kiosk ซึ่งติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชน Smart Card ทำธุรกรรมหรือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐผ่านจุดบริการ ทั้งนี้ความคืบหน้าตู้ Government Smart Kiosk นั้น ล่าสุด อีจีเอ ได้พัฒนาระบบเพิ่มขึ้นแล้วถึง 19 บริการ เป็นการเพิ่มบริการเข้ามามากกว่าเดิมถึง 100% โดยบริการที่บรรจุในตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐแต่เดิมนั้นประกอบด้วย
- ระบบข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ระบบตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม จากสำนักงานประกันสังคม 
- ระบบตรวจสอบสิทธิ์การรับเบี้ยคนพิการ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระบบประวัติการฟื้นฟู และระบบประวัติการเบิกจ่ายอุปกรณ์ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ระบบข้อมูลบุคคล จากกรมการปกครอง, 
- ระบบตรวจสอบการใช้บริการ App center (log) จาก อีจีเอ และ
- ข้อมูลบัญชีสินเชื่อในเครดิตบูโรแบบสรุป จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

- ระบบตรวจสอบรายการนัดหมาย รพ.รามาฯ จาก รพ. รามาธิบดี
- ระบบตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ ในสังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
- ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำ จากการประปานครหลวง 
- ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
- ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- ระบบยืนยันตัวบุคคล (OpenID on Kiosk) จาก อีจีเอ และ
- ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วย รพ.ราชวิถี จากรพ.ราชวิถี
- ระบบตรวจสอบข้อมูลกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

 

 

 

 

 


(ฟังกันเต็มๆ ได้ในรายการข่าวข้นคนสำคัญ nationTV http://www.nationtv.tv/main/program/khaokhon-morning/378525720/ )

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
คำสำคัญ : Government Smart Kiosk
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER