ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

คณะผู้บริหาร สรอ. ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของ ICT ทำพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

20 มีนาคม 2558 03:49:57
601
วันที่ : 20 มีนาคม 2558 03:49:57 | 601 อ่าน

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.) นำคณะผู้บริหาร สรอ. ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณลานด้านหน้าอาคารอำนวยการ กสทช. ซ.สายลม ถ.พหลโยธิน  จากนั้นได้มีพิธีถวายพานพุ่มและเครื่องสักการะ พระอนุสาวรีย์ฯ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภานุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม ถ.แจ้งวัฒนะ

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER