ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงไอซีที จัดการอบรมแนวทางการเปลี่ยนแปลงจาก IPv4 สู่ IPv6

20 มีนาคม 2558 03:57:43
689
วันที่ : 20 มีนาคม 2558 03:57:43 | 689 อ่าน

 

เมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2554 ทีมผู้เชี่ยวชาญและวิทยากร จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดการอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนจาก IPv4 สู่การใช้งาน IPv6 ที่ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้มีการเชิญหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านการใช้งาน IPv6 จำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน คือ

  1. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม
  2. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  3. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
  4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม
  5. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

 

เข้ามารับการอบรมวิธีการดำเนินงานเพื่อเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไป IPv6 โดยเริ่มจากทฤษฎีที่เป็นภาพรวมของ IPv6, รูปแบบ, การนำมาใช้ร่วมกับ IPv4, การจัดสรรหมายเลข IP Address รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของ EGA ด้าน IPv6 พร้อมจัดทำเอกสารแนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 สำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่จะทำให้เกิดการใช้งาน IPv6 อย่างเป็นรูปธรรม

 

โดยท่านสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง http://www.facebook.com/IPv6Thailand
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 สำหรับหน่วยงานภาครัฐได้ที่ http://ipv6.ega.or.th/node/6

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER