ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

ผู้บริหารด้านไอทีระดับโลก เข้าพบ ผอ. สรอ. เพื่อรับฟังทิศทางการพัฒนาด้าน ICT ไทย ในการรองรับการเปิดเสรีการค้าโลก

20 มีนาคม 2558 04:23:28
1036
วันที่ : 20 มีนาคม 2558 04:23:28 | 1036 อ่าน

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 55 ผู้บริหารจากหน่วยงานด้านไอทีระดับโลก ได้แก่ AT&T, Cisco, Dell, Google, Hewlett Packard, MasterCard Worldwide, Microsoft, Qualcomm, Intel, Seagate, Oracle และ US-ASEAN Business Council ได้เข้าพบดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อรับฟังนโยบายด้าน ICT ที่สรอ.ได้วางแผนการพัฒนาไว้เป็น Roadmap ที่สอดคล้องกับแผน ICT Master Plan II (2009-2013) อันจะเป็นการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทต่างชาติในการพัฒนาและการร่วมมือ ด้าน ICT สำหรับรองรับการเปิดเสรีการค้าโลก ในปี 2015

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER