ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รับเชิญเป็น moderator ในการประชุม focus group

16 มีนาคม 2558 02:02:37
1383
วันที่ : 16 มีนาคม 2558 02:02:37 | 1383 อ่าน

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รับเชิญเป็น moderator ในการประชุม focus group (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ตามประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "กรอบทิศทางในการพัฒนาระบบราชการ" ในการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดทำร่างแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560) ในวันที่ 5กรกฎาคม 2555ณ เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER