ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)

27 ตุลาคม 2558 10:20:07
1078
วันที่ : 27 ตุลาคม 2558 10:20:07 | 1078 อ่าน

 

สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly : AIPA) เป็นกรอบความร่วมมือด้านนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑๐ ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือระหว่างรัฐสภาประเทศสมาชิกให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และทำงานร่วมกับอาเซียน เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาอาเซียน (Bangkok Declaration) รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี ๒๕๕๘


ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER