ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

EGA บรรยาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ให้ กระทรวงวัฒนธรรม รุ่น ๒

19 พฤษภาคม 2558 02:40:23
1151
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 02:40:23 | 1151 อ่าน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรใน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาค รุ่นที่ ๒” จำนวนประมาณ ๔๐ ท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   

 
การอบรมครั้งนี้บรรยาย “การแนะนำบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐหรือ (MailGoThai)” โดย นายเอก โอฐน้อย  เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาวุโส ในหัวข้อหลักสูตร “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม (ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ หรือ MailGoThai)” ซึ่งกล่าวถึง “การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้ในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น” 
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER