ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ เยี่ยมชมดูงานไอซีที “อีจีเอ

19 พฤษภาคม 2558 04:05:39
868
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 04:05:39 | 868 อ่าน

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์  อาจารย์ผู้สอน และนิสิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงคอมพิวเตอร์) ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๙ คน ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐของ EGA เรื่อง “e-Government by EGA” เพื่อเพิ่มพูนความรู้พร้อมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านแขนงวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

 
สำหรับการเยี่ยมชมศึกษาดูงานนี้ เป็นการบรรยายเรื่อง “e-Government by EGA” หัวข้อ “บทบาทภารกิจ 
การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)” โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบรรยาย เรื่อง “การให้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  (EGA)” (Government Cloud Service by EGA) โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ  
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER