ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

อีจีเอ จัดอบรม การบริหารความเสี่ยงด้านไอซีที ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

19 พฤษภาคม 2558 04:59:26
623
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 04:59:26 | 623 อ่าน

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA โดย เจ้าหน้าที่ของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิศวกรรมและปฎิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และ ส่วนพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริหารความเสี่ยง จัดโครงการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)และ ให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำการประเมิน ความเสี่ยงในองค์กร ตลอดจนนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานได้ โดยมี พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผบช.สทส. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๑๓  อาคาร ๒๔ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ซึ่งมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้า ร่วมจำนวน ๑๐๐ นาย

 
สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีหัวข้อต่างๆ อาทิ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร การทำ WORKSHOP การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง และ สรุปการทำ WORKSHOP 
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER