ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA ร่วมกับกรมควบคุมโรคลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการแพลตฟอร์มเพื่อการติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

25 มกราคม 2564 12:08:52
68
วันที่ : 25 มกราคม 2564 12:08:52 | 68 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการแพลตฟอร์มเพื่อการติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการและคุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมในพิธีฯ ในวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้จะครอบคลุมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกัน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER