ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) รุ่นที่ 1

23 ธันวาคม 2563 01:59:58
163
วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 01:59:58 | 163 อ่าน

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) รุ่นที่ 1 โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมี ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ (DGA) และนายวริทธิ์ อยู่สบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมติวเข้ม workshop แนวทางการใช้ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และการจัดทำข้อมูลเปิดให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐไปสร้างสรรค์นวัตกรรมข้อมูลได้ต่อไป

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER