ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA ให้การต้อนรับ วสท. เพื่อหารือเรื่อง ความร่วมมือในการทำวิจัย การจัดอบรม และการจัดทำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

21 ตุลาคม 2563 01:58:59
145
วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 01:58:59 | 145 อ่าน

 

 

 

 

 

 

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าพบเพื่อหารือเรื่อง ความร่วมมือในการทำวิจัย การจัดอบรม และการจัดทำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ วสท.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการนี้เพื่อขอความร่วมมือ ดังนี้

 

    1. การทำวิจัยร่วมกันเรื่องการเป็นผู้นำในเชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรของภาครัฐสำหรับการเปลี่ยนผ่าทางดิจิทัลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

    2. การศึกษา Business Process เพื่อเข้าสู่ ERP

 

    3. การจัดทำมาตรฐานด้าน ICT ตามรายการ ดังนี้

 

        - มาตรฐาน Big Data

 

        - มาตรฐาน Smart Grid

 

        - มาตรฐานปฏิบัติด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน

 

        - มาตรฐานการบริหารโครงการในระดับองค์กร

 

        - อภิธานศัพท์วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล

 

        - มาตรฐาน ดาตา เซนเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมี ดร. อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล และ ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER