ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA นำนำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) ศึกษาดูงานบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

20 ตุลาคม 2563 06:16:15
282
วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 06:16:15 | 282 อ่าน

 

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA นำโดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) เข้าศึกษาดูงานและแนวทางปฎิบัติจริง ที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำเทคโนโลยี Cloud, AI และ 5G มาร่วมเสริมสร้าง Smart city ในประเทศจีน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังการบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวกลับไปพัฒนาและปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th/index.php/th/

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER