ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA ให้การต้อนรับ สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ 'ทักษะทางดิจิทัลของผู้บริหาร'

13 มีนาคม 2563 02:40:12
390
วันที่ : 13 มีนาคม 2563 02:40:12 | 390 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีความยินดีที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ 'ทักษะทางดิจิทัลของผู้บริหาร' โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับและแนะนำบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลแก่คณะผู้บริหารทั้ง 60 ท่าน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ สำนักงาน DGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER