ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA จัดประชุม แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

13 มีนาคม 2563 02:25:06
279
วันที่ : 13 มีนาคม 2563 02:25:06 | 279 อ่าน

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประชุม แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2563 โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อทราบรายงานผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Open data work: understanding open data usage from a practice lens สำหรับพนักงานและข้าราชการภาครัฐ และความคืบหน้าการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ของหน่วยงานราชการทั้ง 20 กระทรวงและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล

 

 

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER