ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA ร่วมคิกออฟกับกระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU กับ 9 กระทรวงในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ

6 มกราคม 2563 12:57:59
728
วันที่ : 6 มกราคม 2563 12:57:59 | 728 อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 

 

 

 

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และผู้ใช้งานทุกระดับ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาคการเกษตร ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานหลักที่ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER