ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA เปิดเวทีโชว์ไอเดียบริการดิจิทัลภาครัฐ ในหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 14

4 กันยายน 2562 04:37:06
573
วันที่ : 4 กันยายน 2562 04:37:06 | 573 อ่าน

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดอบรม “หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 14 ซึ่งในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอ (Presentation & Pitching) โดย นายธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กูรูด้าน Digital Transformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และในช่วงบ่ายมีการนำเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะ ดร. ธัชพล โปษยานนท์ ที่ปรึกษา TDGA และ นายชัยณรงค์ โชไชย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับ Final Project บริการต้นแบบที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ หลักสูตร DTP ครั้งที่ 14 นี้ มีการนำเสนอไอเดียที่น่าสนใจหลากหลายโครงการสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในอนาคต

 

 

  

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER