ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

TDGA เร่งสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยหลักสูตร DTP

1 สิงหาคม 2562 02:46:21
202
วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 02:46:21 | 202 อ่าน

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดอบรม “หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)” ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ และส่งผลให้ภาครัฐสามารถดำเนินงานได้จนจบกระบวนการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ด้วยการสร้างความรู้และความเข้าใจหลักการออกแบบที่คำนึงถึงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งานเป็นหลัก โดย คุณนิพนธ์ แสงธีระพาณิชย์ และในช่วงบ่ายมี Workshop การออกแบบบริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่ออัปเดตทักษะดิจิทัล จำนวน 34 หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับหลักสูตร DTP นี้ มีการจัดอบรมทั้งหมด 12 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอแนวคิด ทักษะ และสิ่งที่ควรใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการตั้งแต่เริ่มคิดจนถึงการติดตามผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกสู่ตลาด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของหน่วยงานตนเองมากยิ่งขึ้น และสามารถออกแบบได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

สามารถติดตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th/index.php/th/

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER