ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA ให้การต้อนรับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาศึกษาดูงานด้านการให้บริการในยุครัฐบาลดิจิทัล

5 กรกฎาคม 2562 05:13:57
536
วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562 05:13:57 | 536 อ่าน

 

 

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีความยินดีที่ได้ให้การต้อนรับ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) โดยกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มาศึกษาดูงานบทบาทภารกิจของ DGA และบริการเทคโนโลยีดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ (MailGoThai), มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) และความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของรัฐบาลดิจิทัลด้านอื่น ๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากอย่างขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER