ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

DGA ให้การต้อนรับ อ.ส.ค. ศึกษาดูงานเรื่อง 'ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ' เพื่อนำไปพัฒนาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2 กรกฎาคม 2562 06:56:56
259
วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 06:56:56 | 259 อ่าน

 

 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ให้การต้อนรับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือ Data Governance เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาข้อมูลและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น​

 

 

สำหรับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นกรอบการกำกับดูแลข้อมูลที่เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ นำไปปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2108/

 

 

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER