ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

กกต.จับมือ สพร.รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ

18 มีนาคม 2562 11:38:17
1710
วันที่ : 18 มีนาคม 2562 11:38:17 | 1710 อ่าน

 

 

วันที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึง ความร่วมมือในการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ (Rapid Report) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานความร่วมมือกับ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ในการรายงาน ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชัน Rapid Report เพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

 

สําหรับแอปพลิเคชัน Rapid Report สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะใช้ในการรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real Time แล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการควบคุมติดตาม และแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ภารกิจการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ส่วนการแสดงผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะเป็นการแสดงผลคะแนนของผู้สมัคร เป็นรายเขตเลือกตั้ง รายจังหวัด และรายภาค โดยแสดงผลการนับคะแนน ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการแบบ Real Time แต่จะแสดงไม่เกิน ร้อยละ 95 ของจํานวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งจากการออกเสียงลงคะแนนนับแต่เวลา 08.00-17.00 น. คาดว่าจะสามารถทราบผลการนับคะแนนได้ภายในเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการ อบรมวิทยากรที่จะทําหน้าที่ในการอบรม กปน. และอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ใช้งานแอปพลิเคชัน Rapid Report ได้อย่างถูกต้อง

 

 

นอกจากนี้ ได้เตรียมการไว้กรณีบางหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ไกลอาจจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นได้มอบหมาย ให้อนุกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตที่รับผิดชอบระดับอําเภอดําเนินการรายงานแทน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องข้อมูล ไม่ครบถ้วน รวมทั้งความหนาแน่นของผู้ใช้งานเมื่อมีการรายงานข้อมูลเข้ามาพร้อมๆ กัน ก็ได้เตรียม Server รองรับไว้ อย่างพอเพียง จึงคาดว่าจะไม่มีปัญหาในการรายงานข้อมูลการเลือกตั้งเพราะได้จัดให้มีการทดสอบระบบพร้อมกัน ก่อนการใช้งานด้วยแล้ว

 

 

การรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการในการเลือกตั้งครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายสื่อมวลชน 30 สํานัก ประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จํานวน 23 สถานี และ 7 พันธมิตร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และเคเบิ้ลทีวี ประกอบด้วย ททบ.5, สทท.11, ไทยพีบีเอส, ช่อง 3 แฟมิลี่, ทีเอ็นเอ็น 24, นิวทีวี, สปริงนิวส์, ไบรท์ทีวี, วอยซ์ทีวี, เนชั่นทีวี, เวิร์คพอยท์, จีเอ็มเอ็ม 25, สปริง 26, ช่อง 8, ช่อง 3 เอสดี, โมโน, อสมท. ช่องวัน, ไทยรัฐทีวี, ช่อง 3 เอชดี, อมรินทร์ทีวี, ช่อง 7 เอชดี, พีพีทีวีเอชดี 36, นสพ.บางกอกโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ,เมเนเจอร์ออนไลน์, กระปุกดอทคอม, สนุกดอทคอม, เดอะสแตนดาร์ด, 77 ข่าวเด็ด และเคเบิลทีวี Five Channel จะรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อย่างไม่เป็นทางการ) ภายหลังการปิดหีบลงคะแนน ที่หน่วยเลือกตั้ง ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและรวดเร็ว

 

 

และในวันนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดตั้งศูนย์รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 14-25 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ในการรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ โดยสื่อมวลชน ทุกแขนงสามารถรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างทั่วถึง ตลอดทั้งเผยแพร่ออกอากาศสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ อีกด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/2111889938880636?__tn__=-R

 

 

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER