ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

คณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมและศีกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

3 สิงหาคม 2561 10:18:38
858
วันที่ : 3 สิงหาคม 2561 10:18:38 | 858 อ่าน

 

สตง เยี่ยมชมดูงาน DGA

 

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายมณเฑียร เจริญผล ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO: Chief Infomation Officer) นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชมและศีกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยมีคุณอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ เป็นตัวแทนสำนักงานฯ กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1785645761505057

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER