ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

สถาบันพัฒนาบุลคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็น ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series

23 พฤษภาคม 2561 03:28:40
809
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 03:28:40 | 809 อ่าน

 

TDGA training Krungthai

 

สถาบันพัฒนาบุลคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นภายใต้โครงการ Krungthai Digital Series  โดยในงานได้รับเกียรติจากดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานคณะกรรมกำรบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลภาครัฐ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรของธนาคารกรุงไทยในยุคดิจิทัล” และหัวข้อข้อ “Basic Digital Skill: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น”   ต่อด้วยคุณเอก โอฐน้อย ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุลคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ “สำรวจความพร้อมของบุคลากรของธนาคารกรุงไทยในยุคดิจิทัล”  เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ 

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/DGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1699402903462677

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER