ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

พิธีเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8 (e-Government Executive Program: e-Gep 8)

19 เมษายน 2561 03:30:53
910
วันที่ : 19 เมษายน 2561 03:30:53 | 910 อ่าน

 

eGep8

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ได้จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8 (e-Government Executive Program: e-Gep 8) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ได้เกิดวิสัยทัศน์ และภาวะความเป็นผู้นำ และมีความพร้อมในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มาช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ซึ่งในวันนี้เป็นพิธีเปิดการอบรมครั้งแรกโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นางไอรดา เหลืองวิไล กล่าวรายงานถึงที่มาและชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญของหลักสูตรฯ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม   ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเชิงอภิปรายในหัวข้อ "ทิศทางประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0" โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์  และในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นายศักดิ์ เสกขุนทด บรรยายในหัวข้อ "นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนโยบายรัฐบาลดิจิทัล" ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้อง The Wedding Lounge ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/EGAThailand/photos/?tab=album&album_id=1665795306823437

Thumbnail 
รูปภาพประกอบ
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER