ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

พอช.เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันฯ ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจ หรือเชิญชวนองค์กรชุมชน/องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.พอช. ที่จะครบวาระภายในเดือนกันยายนนี้

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER