ขนาดอักษร |
TH EN

ข้อมูลเผยแพร่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเยี่ยมชมดูงาน EGA

20 กุมภาพันธ์ 2558 09:05:45
793
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2558 09:05:45 | 793 อ่าน

 

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (EGA) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร นำโดย นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๓ ท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการภาครัฐ” ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (EGA) เรื่อง “e-Government by EGA” เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 
 
การมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปบทบาทภารกิจของ EGA รวมทั้งแนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคลาวด์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป
 
สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว มีการชมวีดิทัศน์ “บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ  EGA  และ แนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ” โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
การบรรยาย เรื่อง “แนวโน้มและทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และ “การให้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ  (Government Cloud Service by EGA)” โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 
 
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@dga.or.th
DGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER